موسسه تخصصی مهندسی و مدیریت ندای دانش

برای حرفه ای شدن، باید حرفه ای آموخت

 • برگزاری آزمون های آزمایشی
  برگزاری آزمون های آزمایشی
 • slide2
  slide2
 • slide3
  slide3
 • slide4
  slide4
 • slider5
  slider5

اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

پرتال اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


پرتال کارآموزان

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


تقویم آموزشی

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: بابک اجل لوئیان

سوابق اجرایی

·       کارشناس برق مجتمع فولاد مبارکه از سال 1371

·       تهیه نمودن انواع قراردادهای پیمانکاری برای اجرا کردن

·       تهیه نمودن قراردادهای تخصصی برق با توجه به نوع کار

·       اجرای دستورالعمل های تخصصی اجرای پروژه های برق

·       روش های انجام کار اجرایی تخصصی برق

·       آشنایی با استانداردهای برق در راستای اجرای پروژه ها

·       نقشه خوانی برق در جهت هماهنگ با اجرای پروژه ها

·       نظارت بر اجرای قراردادهای مختلف برقی

·       نقشه کشی برق از ابتدا بعنوان طراحی پایه تا انتهای پروژه و تغییرات آن

·       انجام صورت وضعیت های مالی و اضافه های مالی و احجامی

·       انجام تست های اصولی برروی کابل های برق جهت مشخص نمودن کابل یا سیم مرغوب

·       انجام تست و آزمایش های فنی برروی تابلوهای برق و طریقه خوب را از بد تشخیص دادن

·       انواع نقشه های Shop Drawing، ایزومتریک، R&D، تک خطی

·       لیست کلی نقشه هایی که در پایان پروژه بایستی تحویل بهره بردار پروژه گردد مثل Cover Sheet، Data Sheet و غیره

·       زمان های اجرایی پروژه و تقسیم بندی و موارد دیگر آن