موسسه تخصصی مهندسی و مدیریت ندای دانش

برای حرفه ای شدن، باید حرفه ای آموخت

 • برگزاری آزمون های آزمایشی
  برگزاری آزمون های آزمایشی
 • slide2
  slide2
 • slide3
  slide3
 • slide4
  slide4
 • slider5
  slider5

اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

پرتال اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


پرتال کارآموزان

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


تقویم آموزشی

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

بانک خازنی و هارمونیک

 • مبلغ دانشجویان: 0
 • استاد: محسن کلباسی
 • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
 • سطح: متوسط
 • مدت:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
تعاریف توان اکتیو، لحظه ای، متوسط و مفاهیم عملی آن ها
مضرات ضریب توان کم
محاسبه مقدار خازن مورد نیاز
خازن گذاری انفرادی و متمرکز
رگولاتور و مشخصات آن- محل نصب CT و رگولاتور
آرایش پله های بانک خازنی
انواع خازن و مشخصات مهم آن
نحوه حفاظت خازن - سوئیچینگ خازن
هارمونیک ، انتشار آلودگی هارمونیکی و اثرات آن در شبکه
تجهیزات تولید کننده هارمونیک
انواع هارمونیک و مضرات آن
روش های جلوگیری از انتشار هارمونیک

شرح

Guru is a joomla LMS, designed to help you create online training courses. On this course you will learn how to use it.

قیمت

نام پلن قیمت
1 hour: ریال 0.10
1 Month: ریال 0.20
3 Months: ریال 0.30

استاد

محسن کلباسی

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
بانک خازنی و هارمونیک 1970-01-01 00:00:00

مقررات

سایر:

Basic Joomla knowledge

Quiz Status
بازدید
مدت
سطح
تعاریف توان اکتیو، لحظه ای، متوسط و مفاهیم عملی آن ها
مضرات ضریب توان کم
محاسبه مقدار خازن مورد نیاز
خازن گذاری انفرادی و متمرکز
رگولاتور و مشخصات آن- محل نصب CT و رگولاتور
آرایش پله های بانک خازنی
انواع خازن و مشخصات مهم آن
نحوه حفاظت خازن - سوئیچینگ خازن
هارمونیک ، انتشار آلودگی هارمونیکی و اثرات آن در شبکه
تجهیزات تولید کننده هارمونیک
انواع هارمونیک و مضرات آن
روش های جلوگیری از انتشار هارمونیک
Powered by: Guru: Joomla LMS