موسسه تخصصی مهندسی و مدیریت ندای دانش

برای حرفه ای شدن، باید حرفه ای آموخت


اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

پرتال اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


پرتال کارآموزان

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


تقویم آموزشی

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

ثبت نام دوره آموزشی
نام(*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد / /
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
   
وضعیت تحصیل
ورودی نامعتبر
آخرین مقطع تحصیلی
ورودی نامعتبر
آخرین رشته همراه با گرایش
ورودی نامعتبر
آخرین معدل(*)
ورودی نامعتبر
نام دوره
ورودی نامعتبر
توضیحات(*)
لطفا نام کامل را وارد کنید
لطفا تعداد کارکنان شرکت را مشخص کنید
عضو خانواده های
ورودی نامعتبر
عضو بسیج
ورودی نامعتبر
وضعیت جسمانی
ورودی نامعتبر
کد پستی(*)
ورودی نامعتبر
آدرس :
ورودی نامعتبر
پیش شماره(*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی(*)
ورودی نامعتبر
خواهشمند است اطلاعات فرم به صورت کامل تکمیل و تحویل داده شود.
در صورت تکمیل نبودن آدرس و کدپستی مسئولیت آن به عهده کارآموز می¬باشد.
شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر
   
مقررات آموزشی و انضباطی:
ورودی نامعتبر