موسسه تخصصی مهندسی و مدیریت ندای دانش

برای حرفه ای شدن، باید حرفه ای آموخت

 • برگزاری آزمون های آزمایشی
  برگزاری آزمون های آزمایشی
 • slide2
  slide2
 • slide3
  slide3
 • slide4
  slide4
 • slider5
  slider5

اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

پرتال اساتید

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


پرتال کارآموزان

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.


تقویم آموزشی

تمام اساتید و مدرسان موسسه ندای دانش از برترین و مطرح ترین اساتید کشور می باشند که علم خود را از طریق این موسسه در اختیار شما قرار می دهند.

رزرو دوره ها

 • طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های گروه الف و ب
  طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های گروه الف و ب
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه
  طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه
 • دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3)
  دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3)
 • نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان مسکونی گروه الف و ب
  نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان مسکونی گروه الف و ب
 • نظارت الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه
  نظارت الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه

آخرین مطالب

دوره طراحی تابلو برق (مقدماتی)